Realizujeme zavlažovací systémy v Brně a okolí – Zahradnictví Novák Brno – Ivančice (Alexovice)

Proč zavlažovací systém od nás?:

 • profi věci od zahradnictví (ne hobby)
 • cena
 • zkušenost 15 let
 • region – Brno a okolí

Montujeme profesionální závlahové systémy RAIN BIRD a HUNTER.

Tyto závlahové systémy pro okrasné zahrady i sportovní plochy jsou běžně rozšířené a dostupné i v České republice.

K výhodám systémů automatických závlah patří:

 • dosažení úspor vody při použití kapkové závlahy
 • minimalizace výparu vody při zálivce v ranních či večerních hodinách
 • automatické přerušení závlah při dostatečné zálivce vlivem děšťů
 • značná úspora času oproti ručnímu zalévání
 • ochrana před odcizením, závlaha za zabodována v zemi
 • v\tvoření pěkného vizuálního efektu a přijemné mikroklima
 • snadná obsluha závlahy

V dobře navržené a udržované zahradě je zajištění optimálního množství vody nutností. V dnešní době je ideálním řešení automatická závlaha, která Vám ušetří čas a zajistí rostlinám nejlepší podmínky pro jejich růst a vývoj v podobě rovnoměrné kontrolované zálivky.

Automatická závlaha

Automatická závlaha je komplexní systém s centrální jednotkou, která spouští jednotlivé zavlažovací větve v naprogramovaných časech, jejichž délka odpovídá požadavkům rostlin dle jednotlivých druhů a slunečních i půdních podmínek. Tento automatický zavlažovací systém je spojen s čidlem srážek, které předá informace řídící jednotce o momentálním stavu přírodních srážek. Na základě těchto podkladů řídící jednotka rozhodne zda bude spuštěn zavlažovací cyklus či nikoliv.

Zavlažování travních ploch

Automatická závlaha travnatých ploch je převážně řešena výsuvnými rotačními postřikovači v různých velikostech dle zavlažované plochy. V případě menších a nepravidelných travnatých ploch se použijí výsuvné výsečové rozprašovače s malým dostřikem. 

Závlahy výsadeb

Automatická závlaha výsadeb se řeší položením kapací hadice nadzemní, kterou následně zakryjeme kůrou či oblázky. Tyto hadice mají v sobě každých 30cm tzv. kapátka, spomaloče tlaku vody a ta z těchto kapátek vykapavá konstantně na délce až 100m hadice.

Nároky na závlahu

Nároky na závlahu jsou individuální dle rostlinných druhů, půdních a slunečních podmínek, ale přesto lze říci, že nejvíce vody potřebuje jednoznačně trávník. Automatická závlaha dodá optimální množství vody v době kdy je nejmenší výpar tj. z rána nebo na večer. Závlahová voda pak bez problému prosákne až ke kořenům jen minimum vody se odpaří.

Pro pohodlný odběr vody v jakékoliv části zahrady, kterou si vyberete , slouží tzv. „vodní zásuvky“. Jedná se o krabici zcela zapuštěnou do země, která má „stop ventil“ a proto lze do ní kdykoliv připojit zavlažovací hadici pro zálivku výsadeb, spláchnutí terasy, připojení zahradní sprchy, atd. Odpadá nepohodlná manipulace s dlouhými hadicemi a jejich skladování.

Zdroje vody pro automatické závlahy

Každá zahrada potřebuje individuální řešení automatické závlahy, u které také rozhoduje zdroj vody. Zdrojem vody může být retenční nádrž s dešťovou vodou, studna, vodovodní řád a samozřejmě jejich vzájemná kombinace. Důležitým faktorem dobré a spolehlivé funkčnosti zavlažovacího systému je důkladná filtrace zdroje vody. Důležitým úkolem po dokončení instalace automatické závlahy je seřízení její činnosti. Jedná se o frekvenci a délku zavlažovací doby u jednotlivých zavlažovacích větví. Trávník by neměl zcela vyschnout, ale neměl by také být stabilně přemokřován. Oba extrémy závlahy působí negativně na stav trávníkové plochy.

Po ukončení vegetačního období je třeba automatickou závlahu vypustit a zazimovat. To se dělá stlačeným vzduchem který postupně vytlačí zbylou vodu z jednotlivých sekcí závlahy a té pak nehrozí zamrznutí a poškození.

Řešení automatické závlahy

Ideální je začlenění projektu závlahy do návrhu zahrady. Realizace zavlažovacího systému probíhá současně s realizací výsadby, protože závlahové potrubí se pokládá před vysetím trávníku.

Nabízíme kompletní realizaci automatické závlahy, zpracování projektové dokumentace závlahy včetně výpisu materiálu a pořizovací ceny.